AntennasVHF/UHF antennas

Collinear Dipole Antennas
TC series — frequency range 87.5 — 530 MHz
Gain 3 — 12 dB
One to eight folding dipoles antenna array
Yagi Antennas
TY Series — Frequency range 108 – 500 MHz
Gain 7 – 13 dB
3 – 9 elements

HF antennas

Feedback:
Name (optionally) E-mail or Phone* Subject (optionally)
Message (optionally)