СТ-А4Т-30 Tower. Nizhniy Novgorod oblast

СТ-А4Т-30 Tower. Nizhniy Novgorod oblast

СТ-А4Т Tower. 30M High. Nizhniy Novgorod oblast. May, 2015

Возврат к списку