CT-A3T-15 Tower. Zvyozdniy Gorogok

CT-A3T-15 Tower. Zvyozdniy Gorogok

CT-A3T Tower. 15M High. Cosmonaut training center. Zvyozdniy Gorogok. September, 2010

Возврат к списку